Onderbelichte PFAS-studies: De stille gezondheidsrisico's

LLara 23 juli 2023 15:26

Een groot deel van de studies die de gezondheidsschade van PFAS aantonen, blijft onopgemerkt. Dit komt doordat maar liefst 92% van deze onderzoeken zonder bijbehorend persbericht wordt gepubliceerd, waardoor ze minder media-aandacht en citaties ontvangen.

PFAS-studies missen media-aandacht

Terwijl het belangrijk is om aandacht te krijgen voor belangrijke ontdekkingen, blijkt dat het merendeel van de PFAS-studies een persbericht ontbreekt. Dit resulteert in een gebrek aan media-aandacht en citaties van collega-wetenschappers. Dit is zorgwekkend gezien de toenemende aandacht voor de hoge PFAS-concentraties in het milieu, zoals in de Westerschelde in Nederland.

PFAS-gezondheidsrisico's onder de radar

Het is opvallend dat de studies die het verband tussen zogenaamde 'forever chemicals' en ernstige gezondheidsproblemen zoals vroegtijdige geboorte en kanker aantonen, vaak onderbelicht blijven. Dit komt omdat deze onderzoeken vaak alleen in wetenschappelijke vakbladen worden gepubliceerd en daardoor een beperkt bereik hebben, resulterend in een lage impact.

Persbericht verhoogt media-aandacht

Een analyse van 273 studies toont aan dat degenen die een persbericht uitgeven bij hun publicatie twintig keer meer media-aandacht ontvangen. Echter, slechts 8 procent van de studies wordt daadwerkelijk gepubliceerd met een persbericht. Deze kloof resulteert in een gebrek aan bewustzijn rondom de gezondheidsrisico's van PFAS, zoals vroeggeboorte en verschillende vormen van kanker.

Er is een dringende oproep aan wetenschappers en universiteiten om de waarde van media-aandacht te erkennen en te benutten als een essentieel onderdeel van het onderzoeksproces. Het delen van onderzoeksresultaten met het publiek kan leiden tot beter beleid, nieuwe medische behandelmethoden en innovaties in de industrie.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.