Onderzoek naar langdurige gezondheidsklachten na coronavaccinatie: een noodzakelijke stap

LLara 25 januari 2024 07:48

Het Bijwerkingencentrum Lareb pleit voor meer onderzoek naar de mogelijke relatie tussen coronavaccins en gezondheidsklachten vergelijkbaar met postcovidsyndroom. Waarom is dit onderzoek noodzakelijk en wat weten we tot nu toe over deze klachten?

Onderzoek naar postcovidklachten na vaccinatie

Lareb heeft het afgelopen jaar 2.282 meldingen ontvangen van mensen die langdurige gezondheidsklachten ervaren na een coronavaccinatie. Deze klachten ontstonden binnen 28 dagen na vaccinatie en hielden langer dan zes maanden aan. Een groep van 78 van deze mensen vertoont symptomen die lijken op die van het postcovidsyndroom. Ondanks deze overeenkomst concludeert Lareb echter niet dat het hier daadwerkelijk om postcovidsyndroom gaat.

De klachten van de 78 mensen die lijken op postcovidsyndroom, variëren per individu. Ze ervaren echter allemaal een combinatie van symptomen, zoals kortademigheid, vermoeidheid, hartkloppingen, duizeligheid en een verminderd concentratievermogen. Deze combinatie van symptomen leidde ertoe dat Lareb de vergelijking maakte met postcovidsyndroom.

Focus van Lareb's onderzoek

Hoewel het onderzoek van Lareb zich voornamelijk focuste op de 78 mensen met postcovidachtige klachten, was dit niet het oorspronkelijke doel van hun onderzoek. Hun bevindingen in de rest van de meldingen waren grotendeels als verwacht, zonder opvallende of onbekende bijwerkingen.

Uit het onderzoek van Lareb is gebleken dat er geen significant verschil is in het risico op klachten tussen de vaccins van verschillende fabrikanten. Daarnaast kan Lareb niet volledig uitsluiten dat een corona-infectie een oorzaak kan zijn van de klachten, aangezien sommige mensen niet zeker weten of ze besmet zijn geweest.

Belang van onderzoek voor patiënten

Voor de mensen die te maken hebben met deze postvaccinatieklachten is erkenning van hun situatie van cruciaal belang. Verder onderzoek naar deze klachten kan niet alleen leiden tot meer erkenning, maar biedt ook de mogelijkheid om potentiële behandelopties te onderzoeken en te ontwikkelen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.