Ongelijkheid in zorg: Borstkanker reconstructies niet standaard vergoed

LLara 2 augustus 2023 06:47

In Nederland worden kanker reconstructies standaard vergoed door zorgverzekeraars, behalve bij borstkanker. Dit leidt tot grote ontevredenheid bij plastisch chirurgen en patiënten, die spreken van rechtsongelijkheid en wantrouwen.

Geen standaard vergoeding voor borstkanker reconstructies

Hoewel kanker reconstructies in Nederland doorgaans standaard worden vergoed door zorgverzekeraars, is dit niet het geval voor borstkanker. Het komt vaak voor dat vervolgoperaties na een eerste reconstructie van geamputeerde borsten niet worden vergoed, wat leidt tot frustraties bij zowel patiënten als plastisch chirurgen. Volgens hen is er sprake van rechtsongelijkheid en wantrouwen jegens patiënten met borstkanker.

Wantrouwen bij verzekeraars over borstoperaties

Er heerst een gevoel van wantrouwen bij verzekeraars als het gaat om borstoperaties. Plastisch chirurgen voelen zich soms onbegrepen en vermoeden dat verzekeraars hen ervan verdenken cosmetische borstvergrotingen uit te voeren, in plaats van noodzakelijke operaties voor borstkankerpatiënten. Dit heeft bijgedragen tot de ontevredenheid en het gevoel van onrechtvaardigheid in de sector.

Heroverweging van beleid door Zorgverzekeraars Nederland

Naar aanleiding van de ophef die is ontstaan, heeft Zorgverzekeraars Nederland aangekondigd de uitzonderingspositie van borstkankerreconstructies opnieuw te zullen bekijken. Het ministerie van Volksgezondheid heeft zich achter deze heroverweging geschaard, wat mogelijk kan leiden tot veranderingen in het huidige beleid.

Het is belangrijk om te benadrukken dat borstkanker een veelvoorkomende ziekte is waarbij ongeveer een derde van de patiënten kiest voor een amputatie van een of beide borsten. Deze ingrijpende beslissing wordt vaak gevolgd door een reconstructieoperatie, waarbij siliconen implantaten of lichaamseigen weefsel wordt gebruikt om de borst(en) te herstellen. Helaas worden deze reconstructies momenteel niet standaard vergoed.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.