Ongewone toename van dengue op Curaçao: van 11 naar 528 gevallen

LLara 6 april 2024 07:01

Curaçao ervaart een explosieve stijging van dengue gevallen, een stijging van 11 gevallen in 2023 naar 528 in het eerste kwartaal van 2024. Dit roept vragen op over de invloed van klimaatverandering en de aanpassing van de Aedes aegypti-mug.

Explosieve stijging van dengue gevallen

Curaçao wordt getroffen door een zorgwekkende en explosieve toename van dengue gevallen. In 2023 waren er slechts 11 bevestigde gevallen, maar in het eerste kwartaal van dit jaar is dat aantal gestegen tot 528, waarvan 229 officieel zijn bevestigd. Deze ongebruikelijke stijging, die samenvalt met de droge periode, zou kunnen wijzen op de invloed van klimaatverandering en de aanpassing van de Aedes aegypti-mug.

Extra schoonmaakmaatregelen tegen dengue

Als reactie op deze verontrustende ontwikkeling heeft de regering van Curaçao besloten om extra schoonmaakacties uit te voeren om de verspreiding van dengue te beperken. Ze werken samen met vrijwilligersgroepen om broedplaatsen van muggen zo veel mogelijk te elimineren. Hoewel de situatie niet wordt beschouwd als een crisis, benadrukt minister-president Gilmar Pisas dat het zeer serieus moet worden genomen.

Om de bevolking te beschermen, worden inwoners aangemoedigd om preventieve maatregelen te nemen. Dit omvat het opruimen of verwijderen van potentiële broedplaatsen zoals emmers, autobanden en plantenbakken. Daarnaast wordt aangeraden om beschermende kleding te dragen en insectenspray te gebruiken.

Nationaal actieplan en bewustwordingscampagne

Naast de schoonmaakacties omvat het nationale actieplan ook een informatiecampagne om het bewustzijn over dengue te vergroten. 'Er is geen crisis, maar we moeten de oorlog verklaren aan dengue,' zegt Melissa Arias, hoofd van Geneeskunde & Gezondheidszaken (G&Gz). Deze gezamenlijke inspanning benadrukt de cruciale samenwerking met de bevolking om dengue onder controle te houden.

Er wordt niet meer gespoten tegen de muggen om het ecosysteem niet te schaden. Daarom wordt de gemeenschap aangemoedigd om actief deel te nemen aan het nationale actieplan door broedplaatsen te elimineren en zich bewust te zijn van de risico's en preventiemethoden van dengue en vergelijkbare ziekten zoals zika en chikungunya.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.