Overeenkomst zorgt voor minder onnodige medicijnwissels voor longpatiënten

LLara 5 september 2023 18:28

Een nieuwe overeenkomst tussen het Longfonds en verschillende brancheorganisaties, waaronder zorgverzekeraars en apothekers, zal het aantal onnodige medicijnwissels voor longpatiënten verminderen. Dit heeft grote gevolgen voor de 1,2 miljoen longpatiënten in Nederland.

Nieuw akkoord beperkt onnodige medicijnwissels

De veelvoorkomende situatie waarin longpatiënten hun medicatie moet wisselen - een actie die vaak financieel gunstig is voor de zorgverzekeraar - zal worden beperkt dankzij een nieuw akkoord. Dit akkoord, afgesloten tussen het Longfonds en diverse brancheorganisaties (waaronder zorgverzekeraars, apothekers en huisartsen), zal ervoor zorgen dat de 1,2 miljoen longpatiënten in Nederland niet langer onnodig hoeven te wisselen van inhalatiemedicatie.

Groot aantal medicijnwissels zonder medische reden

Uit onderzoek van het wetenschappelijk instituut Nivel blijkt dat vorig jaar meer dan 40 procent van de longpatiënten over moest stappen op een ander medicijn. Bijna de helft van deze medicijnwissels had echter geen medische reden, maar ontstonden juist door het voorkeursbeleid van de verzekeraar of medicijnentekorten.

Voorkeursbeleid zorgverzekeraars aan banden gelegd

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe akkoord is dat zorgverzekeraars in de toekomst nog maar eens in de vier jaar een longpatiënt mogen overzetten naar een ander medicijn op basis van hun voorkeursbeleid. Indien een arts aangeeft dat een wisseling van medicatie medisch gezien niet mogelijk is, mag deze wisseling niet plaatsvinden.

Goede begeleiding bij medicatiewisseling cruciaal

Wanneer er ondanks alles toch een wisseling van medicatie moet plaatsvinden, is het van belang dat patiënten hierin goed begeleid worden door apothekers en huisartsen. Dit punt wordt door Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, als een grote doorbraak gezien. In het verleden ontvingen patiënten vaak een nieuwe medicatie zonder verdere instructie, wat tot onjuist gebruik kon leiden.

Ondanks de positieve stappen die het akkoord zet, erkent Rutgers dat het niet voorziet in het oplossen van medicijntekorten. Deze problematiek is niet alleen van toepassing op longmedicatie, maar speelt bij geneesmiddelen in het algemeen en vraagt dan ook om een bredere oplossing.

Nederland loopt achter op andere landen bij het aanvullen van medicijnvoorraden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het voorkeursbeleid (ook wel preferentiebeleid genoemd) van de zorgverzekeraars, die de prijzen van medicijnen drukt. Dit maakt Nederland een onaantrekkelijk land voor producenten om zaken mee te doen.

Streng toezicht op uitvoering akkoord

Het nieuwe akkoord kan al effect hebben voor longpatiënten in Nederland, met name omdat zij beter begeleid moeten worden bij eventuele medicijnwisselingen. Het Longfonds zal streng toezicht houden op de uitvoering van het akkoord en heeft hiervoor een meldpunt opgezet.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.