Overgewicht speelt grote rol in oversterfte aan corona in 2020 en 2021

LLara 29 september 2023 16:17

Uit onderzoek blijkt dat er in de eerste twee jaren van de coronapandemie 30.000 meer mensen zijn overleden dan werd verwacht. Met name personen met overgewicht lijken het zwaarst getroffen. Ook rokers met overgewicht hebben een aanzienlijk hogere kans om aan het virus te overlijden.

Oversterfte als gevolg van corona

Onze eerste jaren van de coronapandemie, 2020 en 2021, lieten een opmerkelijke toename zien in het aantal sterfgevallen. Er zijn 30.000 meer mensen overleden dan er op basis van historische gegevens werd verwacht. Deze oversterfte is direct te relateren aan de uitbraak van corona in Nederland en de wereld.

Overgewicht en roken verhogen coronarisico

SEO Economisch Onderzoek heeft aangetoond dat tussen de 70 en 98 procent van de overleden coronapatiënten overgewicht had. In deze periode werd ook een sterke oversterfte waargenomen onder de groep die zowel overgewicht had als (ooit) rookte. Dit geeft aan dat deze factoren een grote rol kunnen spelen bij de ernst van een coronabesmetting.

Nederland hanteert de Body Mass Index (BMI) als maatstaf voor overgewicht. Een BMI boven de 25 duidt op overgewicht. Dit is een veel gebruikte methode om te bepalen of iemand een gezond gewicht heeft, te licht is of juist te zwaar.

Andere leefstijlfactoren en corona

Naast overgewicht en roken, heeft het SEO Economisch Onderzoek ook naar andere leefstijlfactoren gekeken. Eenzaamheid werd ook onderzocht, maar het verschil in sterftecijfers was in deze groep veel minder significant dan bij personen met overgewicht of rokers met overgewicht.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.