Rookontmoedigingsbeleid: Is het genoeg en wat is de rol van begeleiding?

LLara 10 januari 2024 07:50

De Nederlandse overheid neemt maatregelen om roken te ontmoedigen, maar zijn deze voldoende? Het Trimbos-instituut pleit voor meer aandacht voor begeleiding bij stoppogingen. In dit artikel duiken we dieper in de verschillende aspecten van dit beleid en de effectiviteit ervan.

Rookontmoedigingsbeleid en de noodzaak voor stopbegeleiding

De Nederlandse overheid tracht met diverse maatregelen roken te ontmoedigen. De 'rookvrije generatie' is een belangrijk onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord van 2018, waarbij het doel is dat in 2040 elk kind opgroeit in een rookvrije omgeving en het aantal volwassen rokers vermindert tot onder de 5 procent. Hoewel deze maatregelen effect hebben, meent het Trimbos-instituut dat er meer aandacht moet worden besteed aan begeleiding bij stoppogingen.

De statistieken tonen aan dat het aantal rokers in Nederland de afgelopen tien jaar is gedaald, van meer dan een kwart naar ongeveer 19 procent in 2022. Deze daling lijkt echter te stagneren en er is een lichte stijging te zien in het aantal jonge rokers. De populariteit van e-sigaretten en vapes, die lange tijd aantrekkelijke smaken mochten bevatten, speelt hierin mogelijk een rol.

Accijnsverhoging als belangrijkste ontmoedigingsmiddel

Volgens Marc Willemsen, programmamanager tabak bij het Trimbos-instituut, is de verhoging van de accijnzen op sigaretten een cruciale factor in het ontmoedigen van roken. Hij stelt dat sigaretten in Nederland nog steeds betaalbaar zijn en pleit voor een jaarlijkse prijsstijging van minstens 10 procent, zoals geadviseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De cruciale rol van stopondersteuning in de zorg

Marc Willemsen benadrukt ook de rol van ondersteuning bij het stoppen met roken. Hij stelt dat rokers royaal moeten worden gesteund, waarbij de zorgsector een grotere rol moet spelen. Zo kunnen huisartsen rokers adviseren om te stoppen met roken en hen doorverwijzen naar gespecialiseerde stopondersteuning.

In Nijmegen wordt een specifiek programma voor stopondersteuning uitgevoerd, waarbij deelnemers via beweging werken aan een gezonde levensstijl zonder roken. Deelnemers krijgen groepssessies waarin ze leren over motivatie, impulsmomenten, valkuilen en hoe ze op lange termijn kunnen volhouden. Deze sessies lijken bij te dragen aan succesvolle stoppogingen.

Begeleiding en nicotinehulpmiddelen vergroten stopkans

Volgens berekeningen van het Trimbos-instituut kan de combinatie van begeleiding bij het stoppen met roken en het gebruik van nicotinehulpmiddelen, zoals pleisters of tabletten, de kans om te stoppen met roken verviervoudigen. Deze benadering benadrukt het belang van uitgebreide ondersteuning bij stoppogingen.

Het Trimbos-instituut stelt voor om de opbrengsten van de tabaksaccijnzen te gebruiken voor een ruimere vergoeding voor stoppogingen. Momenteel worden deze opbrengsten vaak gebruikt voor andere problemen in het land, maar volgens het instituut zouden ze moeten worden ingezet voor uitgebreide publiekscampagnes om mensen te helpen die ondersteuning vinden om te stoppen met roken.

Pleidooi voor snellere en strengere verkoopregels

Het Trimbos-instituut benadrukt ook de belangrijkheid van het versnellen van andere ontmoedigingsmaatregelen voor roken. Voorbeelden hiervan zijn strengere verkoopregels voor tabaksproducten. Zo zullen e-sigaretten vanaf volgend jaar alleen nog maar in speciaalzaken te koop zijn, maar voor tabak zal deze regel pas vanaf 2032 gelden. Volgens het instituut is snellere actie op dit gebied cruciaal voor de volksgezondheid.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.