Schizofrenie medicijn mogelijke doorbraak in blaaskankerbehandeling

LLara 12 december 2023 11:02

Een medicijn tegen schizofrenie kan mogelijk ook effectief zijn bij de behandeling van blaaskanker, volgens een onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum. Experts waarschuwen echter voor te snelle conclusies.

Verband tussen Penfluridol en kanker

Gabri van der Pluijm, onderzoeker bij het LUMC, kwam op het idee van een mogelijke kruising tussen het gebruik van het antipsychoticum Penfluridol en een verminderde kans op kanker na het lezen van een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Acta Psychiatrica Scandinavica. Ondanks de vaak ongezonde levensstijl van schizofreniepatiënten, die vaak veel roken, bleken zij minder vaak kanker te krijgen, waaronder blaaskanker.

Veelbelovende resultaten in laboratorium

Van der Pluijm voerde drie soorten onderzoek uit waarbij het antipsychoticum werd getest tegen blaaskankercellen. De resultaten waren positief, de tumoren werden aanzienlijk kleiner en er ontstonden ook minder uitzaaiingen. Hieruit concludeerde Van der Pluijm dat een reeds bestaand en relatief goedkoop medicijn tegen schizofrenie mogelijk kan worden ingezet voor de behandeling van blaaskanker.

Blaaskanker: prevalentie en prognose

Blaaskanker is een veel voorkomende vorm van kanker. Volgens het LUMC krijgen jaarlijks ongeveer 7000 mensen voor het eerst de diagnose. Een kwart van deze patiënten heeft een agressieve variant van de ziekte, met een overlevingskans van slechts tien procent voor de vijf jaar na de diagnose. Voor deze groep patiënten zou het schizofreniemedicijn mogelijk een nieuwe behandelmogelijkheid kunnen bieden.

Hoewel het hergebruik van een bestaand medicijn voor een andere aandoening tijd en geld kan besparen, waarschuwt Harald Schmidt, professor in Farmacologie aan de Universiteit van Maastricht, voor de mogelijke risico's. Volgens Schmidt mislukt deze aanpak vaak en is het bewijs meestal wankel. Toch heeft deze aanpak in het verleden succes opgeleverd, zoals bij het gebruik van het erectiemiddel viagra voor hartkramp, of een diabetesmedicijn voor gewichtsverlies.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.