Stedelijk lawaai: een onzichtbare vijand voor onze gezondheid

LLara 21 november 2023 18:18

Stedelijk lawaai is niet alleen een ergernis, maar kan ook ernstige gezondheidseffecten hebben, met name voor de bewoners van achterstandswijken. Een nieuwe studie werpt licht op de omvang van het probleem en roept op tot actie om de situatie te verbeteren.

Lawaai: de onzichtbare stedelijke vervuiler

Lawaai is niet alleen een ergernis, maar ook een 'onzichtbare vervuiler' die zowel mensen als dieren treft. Akoestische ecologen van de Colorado State University hebben onlangs in een studie aangetoond dat vooral kwetsbare groepen in stedelijke gebieden te maken krijgen met aanzienlijke geluidsoverlast. Dit constante lawaai leidt tot verschillende fysieke en psychische gezondheidsproblemen bij zowel mensen als dieren.

Een van de kwesties die de studie onder de aandacht brengt, is dat de afname van natuurlijke ruimtes de mensen in achterstandswijken het hardst treft. Volgens Sara Bombaci, de hoofdonderzoeker van de studie, verergert de ecologische achteruitgang het onrecht dat deze mensen al ervaren, aangezien natuurlijke ruimtes en de dieren die daar leven bijdragen aan hun welzijn.

Geluidsoverlast: een groter probleem voor de minder welvarenden

Helaas is dit probleem niet beperkt tot Amerika. Ook in Nederland kunnen mensen met beperkte financiële middelen het hardst getroffen worden door geluidsoverlast. Woningen en wijken die nabij drukke wegen, treinsporen of industriële gebieden liggen, zijn doorgaans goedkoper, wat betekent dat mensen met een beperkt budget vaker in deze lawaaiige gebieden wonen en dus meer risico lopen op gezondheidsproblemen door geluidsoverlast.

De gezondheidseffecten van geluidsvervuiling

De impact van geluidsoverlast op de gezondheid is breed en verreikend. De continue blootstelling aan lawaai kan leiden tot gehoorverlies, maar ook tot een reeks andere gezondheidsproblemen zoals stress, slapeloosheid, hoge bloeddruk, en verhoogde risico's op hart- en vaatziekten en beroertes. Het is duidelijk dat geluidsvervuiling niet alleen storend is, maar ook schadelijk voor onze gezondheid.

Er wordt in veel Amerikaanse steden gewerkt aan oplossingen voor deze problemen. Hoofdonderzoeker Bombaci roept op om de aanpak van geluidsoverlast op te nemen in stadsplanning en natuurbehoud. Niet alleen mensen, maar ook wilde dieren zouden hiervan kunnen profiteren. Door rekening te houden met geluidsoverlast bij het ontwerpen van stedelijke groenzones, kan de kwaliteit van leven voor zowel mensen als dieren worden verbeterd.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.