Stijging in onbeschermde seks onder jongeren

LLara 22 januari 2024 09:02

Het aantal jongeren dat anticonceptie gebruikt, zoals de pil of een condoom, is in de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Ondanks deze trend blijft het aantal ongewenste zwangerschappen en het aantal soa's stabiel.

Dalend gebruik van anticonceptie

Onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland bij 10.000 jongeren tussen 13 en 25 jaar toont een duidelijke trend: het gebruik van anticonceptie zoals de pil en condooms is aan het afnemen. Waar in 2017 nog een op de tien jongeren geen anticonceptie gebruikte, is dat aantal inmiddels gestegen tot één op de vijf.

Verminderd pilgebruik onder meisjes en vrouwen

In het bijzonder het pilgebruik onder meisjes en jonge vrouwen die seksueel actief zijn, is aanzienlijk gedaald: van 76% naar 46% in iets meer dan een decennium. Hoewel sommigen van hen geswitcht zijn naar alternatieve vormen van anticonceptie zoals het spiraaltje, is er ook een toename in de groep die helemaal geen anticonceptie meer gebruikt.

Afname van condoomgebruik zonder toename van soa's

Er is eveneens een duidelijke daling in het condoomgebruik onder jongeren. Maar liefst 40% van de jongens zonder vaste relatie gebruikt geen condoom, een stijging van 15% ten opzichte van 2012. Opmerkelijk genoeg is er ondanks deze trend geen stijging in het aantal soa's onder jongeren.

Het onderzoek wijst ook uit dat jongeren vaker seks hebben met personen waarmee ze geen vaste relatie hebben, maar wel meerdere keren seks hebben. Zo gaf ongeveer 20% van de jongeren aan onlangs seks te hebben gehad met zo'n 'seksmaatje'.

Jongeren lijken in toenemende mate een andere visie op seks te hebben dan voorheen, met name als het gaat om seks zonder dat er sprake is van verliefdheid. Waar in 2012 slechts een kwart van de meisjes het acceptabel vond om seks te hebben zonder verliefd te zijn, denkt inmiddels bijna tweederde er zo over. Voor het eerst is er nauwelijks verschil in opvatting tussen meisjes en jongens op dit punt.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.