Toename van astma onder kinderen in september: Smog en virussen als boosdoeners

LLara 8 september 2023 17:07

Het aantal kinderen met astmatische klachten dat zich bij de spoedeisende hulp meldt, neemt toe. Dit is vooral merkbaar in september. De combinatie van terug naar school gaan, de toenemende luchtvervuiling en de huidige smog in Nederland zorgen voor extra zorgen onder kinderlongartsen.

September: de piekmaand voor astma bij kinderen

Het aantal kinderen dat zich met astma-gerelateerde klachten bij de spoedeisende hulp meldt, neemt toe, vooral in september. Dit is volgens kinderlongarts Ismé de Kleer te wijten aan meerdere factoren die samenkomen: kinderen gaan terug naar school en verspreiden allerlei virussen onder elkaar, de files nemen toe en daarmee ook de luchtverontreiniging, en de huidige smog in Nederland versnelt de ontwikkeling van longproblemen bij kinderen.

Smog en luchtvervuiling verergeren longproblemen

Naast de verspreiding van virussen door contact op school, dragen ook smog en luchtverontreiniging bij aan de toename van longklachten bij kinderen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een waarschuwing uitgebracht vanwege de huidige smog. Volgens meteoroloog Marjon de Hond zal de luchtkwaliteit in Nederland waarschijnlijk tot en met zondag zeer slecht blijven.

Stedelijke gebieden en menselijk gedrag verhogen astmarisico

De piek van astma-klachten wordt vaak geregistreerd tussen september en december, vooral in stedelijke gebieden waar de luchtvervuiling erger is. Volgens beide longartsen is het aantal patiënten met ernstige klachten in deze gebieden aanzienlijk hoger. Verder kan menselijk gedrag, zoals roken en barbecuen, ook astma uitlokken.

Elk jaar krijgen ongeveer 6000 kinderen voor het eerst de diagnose astma, volgens De Kleer. Hoewel dit aantal sinds de jaren '70 en '80 dramatisch is toegenomen door slechtere luchtkwaliteit, is het aantal nieuwe patiënten de laatste jaren stabiel gebleven rond 6000. Dit is voornamelijk te danken aan bewustere gedrag rond roken en schonere verbrandingsmotoren, die de luchtkwaliteit hebben verbeterd, hoewel er nog veel verbeterd kan worden.

Tijdens dagen met veel smog wordt aan kinderen met astma geadviseerd om hun fysieke inspanning te beperken en indien mogelijk binnen te blijven. Hoewel beweging normaal gesproken goed is voor kinderen met astma, kan blootstelling aan smog de symptomen verergeren. Daarnaast benadrukt Israëls het belang van het consequent gebruik van medicijnen, vooral tijdens perioden van verhoogd risico.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.