Toename van blauwtong bij schapen en runderen in Nederland: Uitdagingen en oplossingen

LLara 28 september 2023 16:02

Blauwtong, een virusziekte die zich snel verspreidt onder schapen en runderen in Nederland, baart landbouworganisaties zorgen. Ondanks de uitdagingen in het aanpakken van de ziekte, zoeken de autoriteiten naar mogelijke oplossingen, waaronder vaccinatie.

Snelle verspreiding van blauwtong in Nederland

Blauwtong, een virusziekte die voorkomt bij herkauwers zoals schapen, geiten en runderen, verspreidt zich snel door Nederland, met een piek in het midden van het land. Het virus wordt overgedragen door knutten, een soort kleine mug. Zieke dieren tonen symptomen zoals een blauwe tong en ontstekingen in de bek. Hoewel sommige dieren kunnen herstellen, kunnen anderen overlijden als gevolg van complicaties zoals vochtophopingen of problemen met eten of drinken.

Blauwtongvirus: Geen risico voor mensen en geen ruimingsplicht

Hoewel blauwtong ernstige gevolgen kan hebben voor dieren, is het belangrijk om te benadrukken dat mensen niet besmet kunnen raken met het virus. Daarnaast hoeven boeren hun besmette dieren niet te ruimen, zoals bij vogelgriep wel het geval is. Er gelden echter specifieke regels voor bedrijven met besmette dieren: zij mogen deze dieren bijvoorbeeld tijdelijk niet afvoeren, met uitzondering voor de slacht, en ze mogen geen levende producten zoals sperma, eicellen en embryo's afvoeren.

Zoektocht naar vaccinatie tegen blauwtong

Gezien de moeilijkheid om de verspreiding van het virus te controleren, is het ministerie van Landbouw op zoek naar potentiële oplossingen, waaronder vaccinatie. Er wordt momenteel onderzocht of er in landen buiten Europa een vaccin bestaat tegen het type blauwtong dat nu in Nederland heerst, en of dat vaccin ook in Nederland kan worden gebruikt. Ondertussen is het ministerie ook in gesprek met farmaceutische bedrijven in Nederland over een langetermijnoplossing.

Blauwtong is geen nieuwe ziekte in Nederland. Het brak hier voor het eerst uit in 2006, waarna de eerste dieren in 2008 werden gevaccineerd. De ziekte verdween in 2009 uit Nederland, dat vervolgens in 2012 een speciale Europese vrijstatus ontving omdat het land drie jaar blauwtongvrij was. Deze status, die de export van dieren vergemakkelijkte, is nu helaas vervallen met de nieuwe uitbraak.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.