Toename van coronadeeltjes in rioolwater signaleert opkomst nieuwe variant

LLara 16 augustus 2023 17:43

Ondanks een rustige zomer, wordt een geleidelijke stijging van COVID-19 besmettingen opgemerkt. De hoeveelheid virusdeeltjes in het rioolwater bereikte een recordhoogte sinds mei, en er is een stijging in ziekenhuisopnames door coronaklachten. Een opkomende subvariant van het virus trekt de aandacht.

Stijging van coronabesmettingen na rustige zomer

Na een periode van relatieve rust in de zomer, zijn er tekenen dat het aantal coronabesmettingen opnieuw begint te stijgen. Uit een recente analyse van rioolwater is gebleken dat het aantal virusdeeltjes het hoogste is sinds half mei. Het rioolwater wordt bij zuiveringsinstallaties verzameld en bij het RIVM getest op de aanwezigheid van virusdeeltjes.

Uit de gegevens van het coronadashboard blijkt dat Maastricht momenteel de Limburgse gemeente is met het hoogste aantal virusdeeltjes in het rioolwater: 590 deeltjes per 100.000 inwoners. In andere gemeenten, zoals Echt-Susteren, is het aantal stukken lager (78 virusdeeltjes per 100.000 inwoners).

Hoewel het aantal virusdeeltjes in het rioolwater sneller stijgt dan het aantal ziekenhuisopnames, wordt een mogelijke oorzaak van deze toename gezien in de zomervakantie. Zoals Susan van den Hof van het RIVM stelt, draagt vakantie bij aan de verspreiding van virussen. Dit betekent echter niet dat iedereen die het virus oploopt in het ziekenhuis belandt; veel mensen kunnen thuis uitzieken en hebben weinig of geen last van het virus.

Nieuwe variant EG.5 verspreidt zich sneller

Een nieuwe variant van het coronavirus, genaamd EG.5, blijkt beter in staat te zijn om het menselijke immuunsysteem te omzeilen en kan zich daardoor sneller verspreiden. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat deze variant ernstiger ziekte veroorzaakt dan andere varianten, is het toch zorgwekkend dat deze nieuwe variant zich zo snel kan verspreiden.

Ziekenhuisopnames corona op hoogste niveau sinds juni

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen momenteel ongeveer 75 mensen met corona in een ziekenhuis. Dit is het hoogste aantal sinds begin juni. Het is belangrijk op te merken dat bijna alle patiënten worden behandeld op een gewone verpleegafdeling.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.