Toename van kinkhoest in Limburg: wat moet je weten?

LLara 24 maart 2024 07:01

Kinkhoest, een besmettelijke ziekte, neemt toe in Limburg volgens GGD Zuid- en Noord-Limburg. Het is vooral gevaarlijk voor baby's, die vaak in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Goede hygiëne en vaccinatie zijn cruciaal in de strijd tegen deze ziekte.

Toename van kinkhoest in Limburg

De GGD Zuid- en Noord-Limburg constateren een toename van kinkhoestgevallen in de provincie. Hoewel er geen specifieke cijfers worden gegeven, bevestigen de instanties een stijging in het aantal meldingen. Voor de COVID-19 pandemie was kinkhoest één van de meest voorkomende meldingsplichtige infectieziekten. De pandemiemaatregelen leidden tot een tijdelijke daling van het aantal kinkhoestgevallen, maar het lijkt erop dat deze nu weer stijgen naar het oude niveau of zelfs daarboven.

Hygiëne cruciaal om kinkhoest te voorkomen

Volgens de GGD'en is het cruciaal om goede hygiënepraktijken te volgen om de verspreiding van kinkhoest te voorkomen. Dit houdt in: niezen en hoesten in je elleboog, je handen regelmatig en grondig wassen met zeep, en het vermijden van nauw contact met baby's en hoogzwangere vrouwen als je veel hoest en snottert. Met name baby's zijn gevoelig voor kinkhoest en kunnen er erg ziek van worden, of zelfs aan overlijden.

Vaccinatie biedt bescherming tegen kinkhoest

Vaccinatie tegen kinkhoest biedt een aantal jaren bescherming, stelt de GGD. Daarom worden niet alleen baby's, maar ook jonge kinderen ertegen gevaccineerd. Ook hoogzwangere vrouwen kunnen zich laten vaccineren, zodat zij hun pasgeboren baby's kunnen beschermen door antistoffen door te geven.

Kinkhoest is een zeer besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Het begint vaak met een simpele neusverkoudheid, maar na een tot twee weken start het hoesten, voornamelijk 's nachts. Het hoesten kan maanden aanhouden en kan soms vergezeld gaan van overgeven en/of longontsteking. De ziekte is vooral gevaarlijk voor baby's, die door het hoesten uitgeput kunnen raken en stoppen met drinken. Meer dan de helft van de baby's met kinkhoest moet in het ziekenhuis worden opgenomen.

De GGD uit al langere tijd zorgen over de dalende vaccinatiegraad onder jonge kinderen. Vaccinatie is een essentieel hulpmiddel in de strijd tegen kinkhoest en andere infectieziekten, en een hoge vaccinatiegraad draagt bij aan de algemene volksgezondheid.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.