Toename verwacht in blauwtong besmettingen, met inbegrip van runderen

LLara 11 september 2023 14:02

Er wordt een stijging verwacht in het aantal besmettingen met blauwtong, inclusief bij runderen. Dit komt voornamelijk voor in de buurt van de eerste besmettingen in Noord-Holland, maar er zijn ook verdachte gevallen gemeld in andere delen van Nederland.

Blauwtongvirus waarschijnlijk serotype 3

Het blauwtongvirus dat momenteel in Nederland circuleert wordt vermoedelijk geclassificeerd als serotype 3. Dit serotype is nog niet eerder zo noordelijk gedetecteerd. Monsters zijn opgestuurd naar een Europees referentielaboratorium in Spanje voor verdere analyse. Demissionair landbouwminister Piet Adema verwacht later deze week bevestiging over het exacte serotype.

Ondanks de toename in besmettingen, zijn er momenteel geen aanvullende vervoersbeperkingen. Adema benadrukt dat het effect van dergelijke beperkingen gering zou zijn, gezien de waarschijnlijke grote verspreiding van het virus. De precieze omvang van het besmette gebied wordt momenteel in kaart gebracht. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal de minister beoordelen welke aanvullende maatregelen mogelijk effectief zijn.

Blauwtong virus 3 eerder alleen in Zuid-Europa vastgesteld

Het is tot nu toe een raadsel hoe het blauwtong virus type 3, dat tot nu toe alleen in Zuid-Europa (de Italiaanse eilanden Sicilië en Sardinië) is vastgesteld, in Nederland is terechtgekomen. Helaas is er op dit moment geen geschikt vaccin beschikbaar tegen dit virus, wat een tegenvaller is voor de veehouders. Er zijn momenteel gesprekken gaande met farmaceuten om de mogelijkheden voor vaccinatie te verkennen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.