Verschillen in kankerbehandeling tussen mannen en vrouwen: een diepere blik

LLara 20 november 2023 14:32

Mannen krijgen vaker een kankerbehandeling gericht op het verkleinen van de tumor, terwijl vrouwen vaker een behandeling voor pijnbestrijding en klachtenvermindering krijgen. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) wil dit verder onderzoeken.

Behandelingsverschillen bij mannen en vrouwen

Het is duidelijk dat er verschillen bestaan in de manier waarop mannen en vrouwen worden behandeld als ze kanker hebben. Mannen krijgen vaker een behandeling die gericht is op het verkleinen van de tumor, terwijl vrouwen vaker een behandeling krijgen die zich richt op pijnbestrijding en het verminderen van andere symptomen. Dit verschil is opgemerkt in verschillende soorten kanker, zoals uitgezaaide colorectale kanker, melanoom en gevorderde maag- en slokdarmkanker.

Oorzaken van behandelingsverschillen

Het is nog onduidelijk waarom deze verschillen in behandeling tussen mannen en vrouwen bestaan. Het kan liggen aan een reeks factoren, zoals de mate van uitzaaiing van de ziekte of de lichamelijke conditie van de patiënt. Het is mogelijk dat artsen mannen en vrouwen op verschillende manieren benaderen, maar dat is nog niet onderzocht. Het IKNL pleit voor meer onderzoek naar dit besluitvormingsproces om een beter inzicht te krijgen in deze kwestie.

Hoewel er verschillen zijn in de behandeling van bepaalde soorten kanker, zijn er ook soorten waarbij er geen verschil is in de behandeling van mannen en vrouwen. Bij uitgezaaide longkanker is de situatie bijvoorbeeld omgekeerd. Vrouwen krijgen vaker dan mannen een behandeling gericht op de tumor. Dit kan worden verklaard door het feit dat vrouwen met longkanker vaker een mutatie hebben waarvoor gerichte therapie beschikbaar is.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.