Vogelgriep breekt opnieuw uit bij mens in VS na uitbraak onder vee

LLara 23 mei 2024 07:02

Een melkveehouder in de Amerikaanse staat Michigan is de tweede persoon die vermoedelijk door een uitbraak van vogelgriep bij melkkoeien is besmet. De gezondheidsautoriteiten melden dat het risico voor de bevolking laag blijft.

Vogelgriep overgedragen op mens in Michigan

Het vogelgriepvirus is opnieuw overgedragen aan een mens in de Verenigde Staten. Deze keer betreft het een melkveehouder in Michigan. Na eerder contact met waarschijnlijk besmette koeien, ontwikkelde de patiënt milde oogklachten maar is inmiddels hersteld. Dit is het tweede gerapporteerde geval van vogelgriep bij mensen als gevolg van een uitbraak bij Amerikaanse melkkoeien. De gezondheidsautoriteiten in Michigan benadrukken echter dat het risico voor de bredere bevolking laag blijft.

Eind maart werd het eerste geval van vogelgriep bij een mens vastgesteld. De getroffen persoon was een landarbeider in Texas. Net als bij de melkveehouder in Michigan, presenteerde deze patiënt ook oogklachten. Gelukkig is ook deze persoon volledig hersteld van de ziekte. Deze gevallen vormen een herinnering dat vogelgriep niet alleen een bedreiging vormt voor dieren, maar ook overgedragen kan worden op mensen.

Sinds 2020 is het vogelgriepvirus wereldwijd steeds breder verspreid geraakt onder diverse diersoorten. Naast vogels zijn ook honden, katten, stinkdieren, beren en zelfs zeehonden en bruinvissen getroffen. Eerder dit jaar werd het virus ook bij Amerikaans vee ontdekt. Deze ontdekking heeft vragen opgeroepen over de veiligheid van ons voedsel en het risico op overdracht van het virus op mensen.

Gepasteuriseerde melkproducten zijn veilig

De melk van besmette koeien heeft hoge concentraties van het vogelgriepvirus. Dit zou op het eerste gezicht zorgwekkend kunnen zijn voor consumenten. Echter, de overheid verzekert dat de gepasteuriseerde melkproducten die in de supermarkt worden verkocht, veilig zijn. De reden hiervoor is dat het pasteurisatieproces, waarbij de melk wordt verhit, het virus effectief doodt.

Derde geval van vogelgriep in VS

Naast de twee recente gevallen van vogelgriep die zijn overgedragen door melkkoeien, was er in 2022 nog een ander geval van vogelgriep in de Verenigde Staten. In dit geval liep een gevangene in een werkprogramma het virus op tijdens het doden van besmette vogels op een pluimveebedrijf in Montrose County, Colorado. De enige klacht van deze patiënt was vermoeidheid, maar hij is ook hersteld van de ziekte.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.