Voortdurende psychische klachten bij studenten na de pandemie

LLara 30 november 2023 11:47

Ondanks het verloop van twee jaar sinds de coronapandemie, worstelen veel studenten nog steeds met angst en depressie, blijkt uit onderzoek. Vooral internationale studenten en studenten met een migratie-achtergrond worden zwaar getroffen.

Langdurige psychische klachten bij studenten

Het onderzoek, uitgevoerd door het RIVM en het Trimbos-Instituut onder 32.000 studenten, toont aan dat de psychische gezondheid van studenten nog steeds ernstig wordt beïnvloed door de nasleep van de pandemie. Ondanks dat we nu twee jaar verder zijn, ervaren veel studenten nog steeds hoge niveaus van angst en depressie, wat wijst op de blijvende impact van de crisis.

Tegenstrijdige percepties van het studentenleven

Hoewel een derde van de studenten hun leven als relatief goed beoordeelt, met een score van 7 of hoger, kampen veel studenten nog steeds met aanzienlijke psychische klachten en stress. Deze tegenstrijdige bevindingen benadrukken de complexiteit van de situatie en de noodzaak om de mentale gezondheid van studenten serieus te nemen.

Emotionele uitputting en alcoholgebruik onder studenten

Naast mentale klachten ervaren veel studenten ook ernstige emotionele uitputting en problematisch alcoholgebruik. De onderzoekers merkten op dat bijna 60% van de studenten te maken heeft met emotionele uitputtingsklachten, terwijl 40% van de studenten een risicovol alcoholgebruik vertoont. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak van preventieve maatregelen en ondersteunende diensten voor studenten.

Er is echter ook positief nieuws: de aandacht voor het welzijn van studenten binnen onderwijsinstellingen is toegenomen, en studenten nemen ook zelf meer initiatief om hulp te zoeken. Bovendien wordt er gewerkt aan het programma 'Studentenwelzijn', dat tot doel heeft om het welzijn van studenten te verbeteren. Dit toont aan dat er concrete stappen worden ondernomen om het welzijn van de studenten te verbeteren.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.