Wetenschappelijke vooruitgang: Regeneratie van neuronen zorgt ervoor dat verlamde muizen weer kunnen lopen

LLara 25 september 2023 18:03

Onderzoekers hebben een baanbrekende methode ontdekt om specifieke neuronen te regenereren, wat heeft geleid tot het herstel van de ruggengraatfuncties bij verlamde muizen. Dit biedt hoop op potentieel herstel voor mensen met verlamming.

Doorbraak in regeneratie van neuronen

Wetenschappers van prominente universiteiten zoals UCLA en Harvard hebben een cruciale component ontdekt voor het herstel van de ruggengraatfuncties bij verlamde muizen. Deze doorbraak is het resultaat van het regenereren van specifieke neuronen op hun natuurlijke plek. Willekeurige regeneratie bleek in eerdere studies niet effectief te zijn. Deze nieuwe ontdekking kan een belangrijke stap voorwaarts zijn in de behandeling van verlamming bij mensen.

Een van de belangrijkste ontdekkingen van het onderzoek was dat het simpelweg regenereren van axonen van neuronen in de buurt van de dwarslaesie, zonder gerichte begeleiding, geen effect heeft op het functionele herstel. Het was pas toen de onderzoekers chemische signalen gebruikten om de axonen te begeleiden naar hun natuurlijke bestemming, dat er significante verbeteringen optraden. Dit suggereert dat gerichte regeneratie essentieel is voor functioneel herstel.

Toekomstige impact op verlamde mensen

Hoewel deze ontdekking op dit moment alleen is aangetoond bij muizen, kan het op langere termijn verstrekkende gevolgen hebben voor mensen die verlamd zijn. Het idee om specifieke neuronengroepen naar hun natuurlijke doelgebieden te begeleiden, is een veelbelovende strategie voor de ontwikkeling van behandelmethoden voor grotere dieren en mensen. Hoewel de uitdaging om neuronen over grotere afstanden te regenereren nog moet worden overwonnen, is dit een belangrijke stap in de richting van een mogelijke genezing voor verlamming.

De wereldwijde impact van dwarslaesies is enorm, met momenteel ongeveer 4 miljoen mensen die met deze aandoening leven. Jaarlijks worden er nog eens 130.000 gevallen bij geregistreerd. Dwarslaesies zijn met name een groot probleem voor mannen, die 82 procent van alle gevallen vertegenwoordigen. Bovendien is de levensverwachting voor mensen met een dwarslaesie aanzienlijk lager.

De cruciale rol van axonen

Axonen, ook wel zenuwvezels genoemd, zijn een essentieel onderdeel van het zenuwstelsel. Ze zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van elektrische impulsen en dus voor de informatieoverdracht in het zenuwstelsel. Bij een dwarslaesie is de verbinding tussen deze axonen en de zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg verbroken, wat leidt tot verlamming. Het begrijpen van de rol van axonen in dit proces is cruciaal voor het ontwikkelen van effectieve behandelingen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.