Zorgen over de daling van de vaccinatiegraad: Wat u moet weten

LLara 25 maart 2024 07:01

In een tijd waarin de vaccinatiegraad onder kinderen gestaag afneemt, rijzen er vragen en zorgen. Experts lichten toe hoe volwassenen en kinderen door vaccinatie worden beschermd tegen infectieziekten, de rol van het Rijksvaccinatieprogramma en de overwegingen rondom vaccinatieverplichting.

Kinderziekten treffen ook volwassenen

Kinderziekten zijn niet alleen voor kinderen. Van bof en mazelen tot kinkhoest, deze infecties kunnen mensen van alle leeftijden treffen. Hoewel volwassenen met een gezond immuunsysteem over het algemeen geen verhoogd risico lopen, zijn degenen die kwetsbaar zijn, zoals jonge kinderen die nog niet volledig zijn gevaccineerd en personen met een verstoord immuunsysteem, bijzonder vatbaar. Het is dan ook cruciaal om niet alleen de vaccinatie onder kinderen te bevorderen, maar ook volwassenen te informeren over het belang van bijgewerkte immunisaties.

Hoewel vaccinaties doorgaans langdurige bescherming bieden, bieden ze niet allemaal levenslange immuniteit. Het hangt af van het soort infectieziekte. Het kinkhoestvaccin, bijvoorbeeld, biedt geen levenslange bescherming, waardoor volwassenen op latere leeftijd weer vatbaar kunnen worden. Daarentegen zorgt het mazelenvaccin wel voor levenslange bescherming, aangezien het vaccin het gehele virus in een verzwakte vorm bevat en het lichaam antistoffen aanmaakt tegen alle onderdelen van het virus.

Vaccinatie: een wereldwijd gecoördineerde inspanning

De vraag of Nederland dezelfde vaccins gebruikt als andere landen kan in het algemeen bevestigend worden beantwoord. Hoewel er kleine verschillen kunnen bestaan, moedigt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) landen aan om hun vaccinatieprogramma's op elkaar af te stemmen. Dit is vooral van belang omdat we hebben geleerd dat infectieziekten geen landsgrenzen respecteren, zoals duidelijk is geworden tijdens de Covid-19 pandemie.

Timing van vaccinatie: een delicate balans

Hoewel het technisch mogelijk is om kinderen eerder tegen mazelen te vaccineren, zou dit betekenen dat ze de vaccinatie na hun eerste verjaardag opnieuw moeten krijgen. Dit komt omdat jongere kinderen nog niet de mogelijkheid hebben om een volledige immuniteit op te bouwen. In het geval van een landelijke uitbraak met veel zieke kinderen zou het wellicht raadzaam kunnen zijn om kinderen op jongere leeftijd te vaccineren, maar op dit moment is dat niet het geval.

Vrijwillige vaccinatie vs. Verplichte vaccinatie

In Nederland is het niet verplicht om kinderen te vaccineren voordat ze naar het kinderdagverblijf gaan. Hoewel sommige landen, zoals Duitsland en België, voor een dergelijke verplichting hebben gekozen, heeft de Nederlandse overheid ervoor gekozen om de nadruk te leggen op het herstellen van vertrouwen in vaccinaties op basis van vrijwilligheid. De vrijheid om je kinderen op te voeden zoals je zelf wilt wordt hoog gewaardeerd, maar hierbij wordt ook rekening gehouden met het belang van de gezondheid en veiligheid van anderen.

Het bevorderen van het bewustzijn en de acceptatie van vaccinatie onder niet-Nederlandstalige inwoners is een belangrijk aandachtspunt voor de gezondheidsautoriteiten. Het RIVM streeft ernaar om informatie in zo simpel mogelijke taal en in verschillende talen aan te bieden, terwijl de GGD gerichte initiatieven ontwikkelt om groepen met een lage vaccinatiegraad te bereiken. Ook kunnen mensen bij twijfel en vragen over het Rijksvaccinatieprogramma bellen naar de Twijfeltelefoon, waar meertalige ondersteuning beschikbaar is.

Vaccinatiegraad en risico op ziekte-uitbraken

Een dalende vaccinatiegraad is een ernstig gezondheidsrisico. Ziekten zoals mazelen en kinkhoest, die zich snel verspreiden, zullen waarschijnlijk eerst uitbreken als de vaccinatiegraad afneemt. Het is dan ook van vitaal belang om de vaccinatiegraad op peil te houden en te voorkomen dat de bevolking kwetsbaar wordt voor deze en andere potentieel gevaarlijke infectieziekten.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.