Bouwen aan de mentale veerkracht van kinderen: Een rol voor ouders

LLara 3 oktober 2023 10:12

Een aanzienlijk aantal ouders maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van hun kinderen. Wat kunnen ouders doen om hun kinderen te helpen mentaal weerbaarder te worden tegen tegenslagen? Een kinderpsycholoog biedt enkele inzichten.

Ouders bezorgd over mentale gezondheid kinderen

Een meerderheid van de ouders is bezorgd over de psychische gezondheid van hun kinderen. Zorgen over de impact van sociale media, pestgedrag en de prestatiedruk die op kinderen wordt gelegd, zijn prominent aanwezig. Deze zorgen tonen aan hoe belangrijk het is om kinderen op jonge leeftijd mentaal weerbaar te maken.

Vroege voorbereiding op tegenslagen

Kinderpsycholoog Marilene de Zeeuw benadrukt dat het essentieel is dat ouders hun kinderen al vroeg voorbereiden op het feit dat tegenslagen onderdeel van het leven zijn. Ouders kunnen hierbij zelfs aan hele jonge kinderen en baby's uitleg geven over gebeurtenissen en hen zo helpen omgaan met zowel grote als kleine tegenslagen.

Belang van ondersteunende relaties

De Zeeuw benadrukt hoe belangrijk de relaties rondom kinderen zijn. Het hebben van mensen die er voor je zijn, die je zien, helpt kinderen om beter om te gaan met tegenslagen. Dit benadrukt het belang van een ondersteunend netwerk in de ontwikkeling van de weerbaarheid van kinderen.

Het is essentieel dat kinderen zich gezien en begrepen voelen. Dit kan worden bereikt door het tonen van begrip, het bespreekbaar maken van hun emoties en het transparant zijn over wat er in de wereld van de volwassenen speelt. Dit helpt kinderen om hun emoties te begrijpen en ermee om te gaan.

Fouten maken is onderdeel van het leven, en De Zeeuw benadrukt dat ouders dit moeten erkennen. Door fouten toe te geven en te herstellen, leren ouders hun kinderen dat het normaal is om fouten te maken en deze te repareren. Dit draagt bij aan de mentale weerbaarheid en het leerproces van de kinderen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.